Fiets4daagse Appelscha
www.fiets4daagseappelscha.nl
NTFU

Privacy-statement

PRIVACYVERKLARING STICHTING FIETSVIERDAAGSE APPELSCHA

Dit is de privacyverklaring van de Stichting Fietsvierdaagse Appelscha gevestigd te Appelscha, Oosterse Es 5.
Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41003212,
hierna te noemen: “Stichting”.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.
Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: algemeen@fiets4daagseappelscha.nl

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze gegevens eventueel van ons ontvangen.

Persoonsgegevens Grondslag   Verwerkingen   Bewaartermijn    Ontvanger
Doel : inschrijving
Voornaam inschrijving/ secretaris 1 jaar penningmeester
Achternaam deelname      
Adres        
Woonplaats        
Telefoonnr.        
E-mail        
Geboortedatum        
Lid NTFU        

 

Met het aangaan van de inschrijving tot deelname geeft de deelnemer aan akkoord te gaan met het gebruiken van de persoonsgegevens voor de stichting.

Delen van persoonsgegevens met derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Stichting uw persoonsgegevens niet aan derden . Tenzij de Stichting wettelijk verplicht is om uw gegevens te verstrekken aan derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin gegevens worden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht de Stichting te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Stichting deze verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Stichting treft passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onterechte verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de Stichting. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren.
De Stichting raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de desbetreffende privacyverklaring te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Stichting past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden.
Op de website zal steeds de meest recente versie van ons privacybeleid worden opgenomen.
De Stichting raadt u dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen . Bij belangrijke wijzigingen zal de Stichting er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Stichting wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijk : secretaris Stichting Fietsvierdaagse Appelscha
E-mail : algemeen@fiets4daagseappelscha.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw gegevens.
Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerking van uw gegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.