Fiets4daagse Appelscha
www.fiets4daagseappelscha.nl
NTFU

Deelname

Informatie over de Fiets4daagse

LET OP! In 2024 nieuwe Start & Finish locatie:

Eten & Drinken  Le Coq Boerestreek 17  8426 BM  Appelscha

Tijdens de Fiets4Daagse vinden start en finish plaats bij Eten & Drinken Le Coq Appelscha. Lees meer voor info voor uw deelname.

Routes:

U kunt kiezen uit drie afstanden: 25/30 km - 40/45 km - 60/65 km. De routes zijn bepijld.

Goed nieuws, We hebben dit jaar ook weer een verloting als afsluiting van de fiets4daagse.

De hoofdprijs is 2 overnachtingen voor 2 personen bij B&B Selatuinen in Appelscha www.selatuinen.nl  en daarnaast veel mooie prijzen.

De trekking vind plaats vrijdagmiddag 23 augustus rond 16.30 uur op onze start en finish locatie Le Coq in Appelscha.

Uw lotnummer staat op de stempelkaart en u dient aanwezig te zijn tijdens de trekking om de prijs in ontvangst te nemen.

Dagkaarten hebben geen lotnummer en zijn uitgesloten van de verloting.

 

Deelname:

Volwassenen doen individueel mee en kinderen t/m 12 jaar alleen in gezinsverband.

Inschrijving: Op het speciale formulier dat deel uitmaakt van deze website.

Deelnamekosten bij voorinschrijving t/m 14 augustus 2024 bedragen:

Volwassenen €20,00 pp  en kinderen t/m 12 jaar €7,50 pp te voldoen d.m.v. een machtiging voor automatische afschrijving.

Afhalen van deelname/stempelkaarten (als betaling is voldaan) kan op maandag 19 augustus 2024 van 15.00 tot 17.00 uur en op dinsdag 20 augustus t/m vrijdag 23 augustus 2024 vanaf 8.00 uur op de startlocatie: Eten & Drinken Le Coq Boerestreek 17 8426 BM  Appelscha

Vanaf 16 augustus 2024 wordt het inschrijfgeld verhoogd

Er kan  worden ingeschreven op maandag 19 augustus 2024 van 15.00 tot 17.00 uur en op dinsdag 20 augustus t/m vrijdag 23 augustus 2024 vanaf 8.00 uur op de startlocatie: Eten & Drinken Le Coq Boerestreek 17 8426 BM Appelscha

Volwassenen €22,50 en kinderen t/m 12 jaar €8,50

Wilt u 1 of 2 dagen meefietsen, dan kan dit tegen een dagtarief van €7,50 pp. voor volwassenen en €4,00 voor kinderen t/m 12 jaar.

.Er kan bij inschrijving op de start locatie contant of met pin betaald worden.

 

Begin en einde:

Start en finish vanuit Eten & Drinken Le Coq te Appelscha.. Vertrek 60/65 km van 8.30 - 11.00 uur Vertrek 25/30 – 40/45 km van 9.00 - 12.00 uur Sluiting finish 17.00 uur.

 

Fietsenstalling:

Tijdens de Fiets4Daagse kunnen fietsen van deelnemers gratis worden gestald op de start locatie, die na 17.30 uur wordt afgesloten. De stalling is voor eigen risico.

Let op:  Vol is vol !

 

Reglementen:

De inschrijving tot deelname aan deze Fiets4Daagse staat open voor een ieder die de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt, kinderen beneden deze leeftijd kunnen mee fietsen in gezinsverband.

De inschrijving dient te geschieden op het door het bestuur van de Fiets4Daagse te verstrekken inschrijfformulier of via internet.

De maximum snelheid voor deelnemers mag niet meer dan 20 kilometer per uur bedragen en u fietst mee op eigen risico.

De herinnering wordt bij de eindcontrole op de vierde dag uitgereikt aan de deelnemer(ster) die de Fiets4Daagse heeft uitgereden en in bezit is van het vereiste aantal controlestempels.

De deelnemer(ster) is verplicht, de voor iedere fietser geldende verkeersregels in acht te nemen. Zij hebben geen bijzondere rechten. Alle aanwijzingen van de politie/verkeersregelaars dienen strikt te worden opgevolgd. Het is verboden om met meer dan twee personen naast elkaar te fietsen.

De fietsen moeten aan de wettelijk gestelde eisen voldoen. Het gebruik van bromfietsen is niet toegestaan.

Het is uitdrukkelijk verboden door ongepaste luidruchtigheid of ongemanierd optreden andere deelnemer(ster) te hinderen. Overtreding kan uitsluiting tot gevolg hebben.

Het dragen of vervoeren van reclame is tijdens het fietsen verboden, uitgezonderd shirt, hoofddeksel en fietswimpel.

Het hinderlijk laten spelen van draagbare radio’s e.d. is verboden.

De deelnemer(ster) doet bij voorbaat afstand van alle aanspraken die hij of zij tegenover het bestuur van de Fiets4Daagse zou kunnen doen gelden, wegens schade door welke oorzaken ook ontstaan en vrijwaart het bestuur van alle vorderingen welke het gevolg kunnen zijn van deelname.

Wanneer naar het oordeel van het bestuur bijzondere omstandigheden het noodzakelijk maken deze Fiets4Daagse geheel of gedeeltelijk geen doorgang te laten vinden kan de deelnemer(ster) uit dien hoofde geen aanspraak maken op schadevergoeding of restitutie van de inschrijving doen gelden.

In alle gevallen waarin dit regelement niet voorziet beslist het bestuur.